Su Arıtma Sistemleri

ATOL Havuz biyolojik atıksu arıtma tesisleri Oteller, Moteller ve benzeri yaşam alanı sağlayan tesislerde; insanların olağan faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuları iyileştirip dezenfekte ederek sulama suyu elde edebilmektedir.

Bize Ulaşın

Atık Su Arıtma Tesisleri

Atık Su Arıtma Tesisleri konusunda en yüksek kalite en iyi fiyat sunan çözümlerimizle her zaman yanınızdayız.

Evsel nitelikli atık suların çevreye ve alıcı ortama (deniz, göl, akarsu vb.) zarar vermeyecek şekilde arıtabilmesi için yapılan çalışmalar sonucunda;

– Arıtma verimi % 90-98 olan,
– İşletilmesi son derece basit ve ekonomik olan,
– Çok az yer kaplayan,
– Koku ve sinek yapmayan,
– Çok az tesis çamuru çıkaran,

atik suların arıtılması için biyolojik süreçle çalışan bir paket tesis oluşturulmuştur.

Bu tesis bach reaktör olarak yapılmaktadır. Atık suyun arıtılması için gerekli tüm ekipman ve enstrümanları içeren kompakt bir ünitedir.

Sistemin Açıklaması

Sistem, atık suda kirlilik yaratan ve çevreye zarar verebilecek maddeleri arıtacak şekilde tasarlanmış olup, bu amacı gerçekleştirmede esas teşkil eden havalandırma, dezenfeksiyon ve çamur stabilizasyonu birimlerini içeren biyolojik arıtımlı kompakt paket arıtma tesisidir.

Paket arıtma tesislerinde uygulanan biyolojik arıtım, atık sudaki organik maddelerin mikrobiyolojik aktivite sonucu tüketilmesini gerçekleştirir. Bu amaçla sistemde yer alan biyolojik reaktörde, mikroorganizmaların bio-parçalanma işlemini yapabilmeleri için gerekli ortam sağlanmıştır.
Bio-parçalanma işlemi sırasında mikroorganizmaların ihtiyaç duyduğu oksijen ve sıcaklık, bünyesindeki blowerden sağlanır. Blowerde üretilen hava, sisteme dipteki difüzörlerle iletilir. Izgaradan geçerek reaktöre alınan atık su, bu birimdeki organik yükten arındırıldıktan sonra çökeltme sürecine alınır.

Biyolojik reaktörde mikrobiyolojik faaliyetler sonucunda oluşan mikroorganizma yumağı çökerek arıtılmış atık sudan ayrılırlar. Savaklanan arıtılmış atık su, deşarj edilebilecek veya bahçe sulamada kullanılabilir hale gelir. Arıtılmış atık su, ilave tersiyer arıtım birimleriyle (filtrasyon, dezenfeksiyon vb.), araba yıkama, çevre temizleme gibi islerde kullanılabilecek hale de getirilebilir.

Uzun havalandırmalı aktif çamur esasına göre çalışan sistemde fazla oluşan mikroorganizmalar uzun çamur yağı nedeniyle okside olmakta ve çamur stabilizasyonu sağlandığı için ek ünitelere ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemden atılması gereken çamur hacmi son derece aza indirilmiş olmaktadır.

Eğer istenirse ayrıca çamur biriktirme ve yoğunlaştırma ünitesi ayrıca ilave edilebilir. İlave edilecek çamur biriktirme bölümünde oluşabilecek kokuları engellemek için bu birim difüzörlerle donatılır ve sürekli havalandırılır.
Bu birimdeki çamur, yaş gübre olarak kullanılabileceği gibi, projeler bedelsiz olarak hazırlanacak ilave çamur işleme birimleri yapılarak çamur hacmi azaltılabilir ve çamur kuru gübre haline getirilebilir.